Personeel​

Wat kan ik aanbieden

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Verlengingsbrieven
 • Officiële waarschuwingen
 • Personeelsreglement/-handboek
 • Verlofregistratie
 • Begeleiding bij verzekeringen en pensioen
 • Diverse aanvragen, zoals de 30% regeling

De basis is een goede personeelsadministratie gebaseerd op alle wet- en (nieuwe) regelgeving van het arbeidsrecht. Een arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of een heel handboek, ik kan je helpen om hier een goede basis in te leggen.

De afgelopen jaren zijn zoveel wijzigingen toegevoegd aan het arbeidsrecht dat het voor een ondernemer bijna niet meer bij te benen is. De regelgeving is zo specialistisch geworden. De kans dat er in een arbeidsovereenkomst een foutje sluipt, is groot. Wat behoorlijke financiële gevolgen kan hebben.

Voor jouw als ondernemer is personeelsadministratie bijzaak. Ik ben dagelijks met deze wet- en regelgeving bezig dat deze bijna geen geheimen meer kent. Het is goed als je als ondernemer met je core business bezig bent en hier je voldoening uit haalt. Dit is de mijne. Laat mij dat doen voor je personeelsadministratie!

Door de personeelsadministratie uit te besteden blijven de overeenkomsten actueel en worden de juiste regels toegepast en word je er ook op geattendeerd.

Daarnaast is het ook belangrijk om te denken aan verschillende verzekeringen, zoals verzuim, WGA of pensioen. Ik kan je daarbij helpen en begeleiden.

Wat kan ik aanbieden

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Vaststellingsovereenkomsten
 • Verlengingsbrieven
 • Officiële waarschuwingen
 • Personeelsreglement/-handboek
 • Verlofregistratie
 • Begeleiding bij verzekeringen en pensioen
 • Diverse aanvragen, zoals de 30% regeling